کدام قسمت از صورتتان جوش می زند ؟

کدام قسمت از صورتتان جوش می زند ؟

این مناطق نشان دهنده ی اختلال در هریک عضو های بدن است که باعث جوش زدن در همان قسمت بر صورت می شود.

/ 1 نظر / 21 بازدید